1. Sąvokos

Atsižvelgiant į tai, kad šie Sorainen ELEARNING interneto svetainės privatumo nuostatai (toliau – Privatumo nuostatai) yra Naudojimosi Sorainen ELEARNING interneto svetaine sąlygų priedas, Privatumo nuostatuose vartojamos sąvokos yra identiškos sąvokoms, vartojamoms Sąlygose.

2. Sutikimas dėl duomenų tvarkymo

Naudodamiesi Svetaine ir sutikdami su Sąlygomis, Jūs taip pat sutinkate ir su Privatumo nuostatais.

3. Duomenų valdytojas

Asmens duomenų, kuriuos pateikiate per Svetainę, valdytojas yra Sorainen.

4. Jūsų informacija

4.1. Toliau nurodyta informacija, kuri gali būti reikalinga Sorainen ir kurią galime tvarkyti, kad užtikrintume Jūsų tinkamą naudojimąsi Svetaine:

4.1.1. pilnas vardas ir pavardė;

4.1.2. adresas ir pašto kodas;

4.1.3. kontaktinė informacija (pavyzdžiui, el. pašto adresas ir (arba) kontaktiniai telefonų numeriai);

4.1.4. bendroji informacija apie Jus (pavyzdžiui, asmeniniai ar profesiniai interesai, patirtis naudojantis mūsų paslaugomis ir produktais);

4.1.5. tam tikra informacija apie Jūsų techninę ir programinę įrangą:

a) IP adresas;

b) naršyklės tipas;

c) operacinė sistema;

d) prieigos laikas.

4.1.6. informacija apie Jūsų mokymosi Svetainėje metu atliktus žingsnius (pvz., perskaitytų temų pavadinimai, skaitymo trukmė, atsakymai į testų ar užduočių klausimus).

5. Duomenų naudojimas

Sorainen gali naudoti Jūsų duomenis šiems tikslams:

5.1. siekiant užtikrinti, kad Svetainės turinys būtų kuo efektyviau Jums pateiktas ir pasiekiamas Jūsų įrenginyje;

5.2. kad galėtų Jums suteikti galimybę naudotis interaktyviomis Svetainės funkcijomis ir per Svetainę teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, suteikti galimybę naudotis Kursais);

5.3. siekiant plėtoti ir tobulinti mūsų paslaugas;

5.4. vidaus duomenų tvarkymo tikslais;

5.5. kad galėtų susisiekti su Jumis ir atsakyti į Jūsų galimus klausimus;

5.6. kad galėtų susisiekti su Jumis tyrimų ar rinkodaros tikslais.

6. Duomenų naudojimas rinkodaros tikslams

6.1. Mes galime susisiekti su Jumis, pateikdami reklaminę informaciją, pasiūlymus bei kitą informaciją apie Sorainen produktus ir paslaugas.

6.2. Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.3. Jei nepageidaujate gauti su rinkodara susijusios informacijos, galite jos atsisakyti toliau nurodytais būdais:

6.3.1. pateikdami prašymą Svetainėje nurodytu adresu;

6.3.2. kiekvienąkart siunčiant rinkodaros pranešimus, pasinaudodami galimybe atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo.

7. Susipažinimas su duomenimis ir Duomenų tikslinimas

7.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis.

7.2. Jūs taip pat turite teisę pranešti mums apie duomenų netikslumą ir reikalauti, kad duomenys būtų patikslinti.

7.3. Norėdami įgyvendinti šias teises, kreipkitės į Sorainen Svetainėje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

8. Jūsų duomenų saugojimas

8.1. Mes imsimės visų tinkamų priemonių, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi tik tiek, kiek pagrįstai to reikia.

8.2. Jei leidote mums naudotis savo asmeniniais duomenimis mūsų produktams ir paslaugoms teikti, bet vėliau persigalvojote, galite apie tai mums pranešti ir pareikalauti, kad sunaikintume Jūsų asmens duomenis.

8.3. Sunaikinus Jūsų asmens duomenis, Sorainen nebegalės Jums teikti paslaugų ir suteikti prieigos prie Svetainės.

8.4. Sorainen pasilieka teisę nesunaikinti visų Jūsų asmens duomenų, jeigu tai būtina laikantis teisės aktų.

9. Kitos nuostatos

9.1. Privatumo nuostatai yra neatskiriama Sąlygų dalis.

9.2. Privatumo nuostatams ir Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos visos reikšmingos Sąlygų nuostatos, įskaitant (tačiau neapsiribojant) nuostatomis dėl reglamentuojančios teisės, atsakomybės ir skundų nagrinėjimo.