Showing 1-7 of 7 results

Training: The Code of Conduct

40
Free

Welcome to the code of conduct training! The purpose of this training is to give you understanding of the code of conduct. There will be…

Free

COMPETITION LAW COURSE (Lithuanian language)

0
Free

Gairėse pateikiama informacija, susijusi su tais konkurencijos teisės institutais, kurių pažeidimų tikimybė įmonių darbuotojams atliekant kasdienes darbo funkcijas yra didžiausia, t.y. draudžiami susitarimai, piktnaudžiavimas…

Free

COMPETITION LAW COURSE (Estonian language)

100
Free

Konkurentsiamet võib ettevõtjale teha ettekirjutuse (haldusmenetluses) või kohaldada rahatrahvi kuni 400 000 eurot (väärteomenetluses, turgu valitseva seisundi kuritarvitamise korral). Ettevõtjatevahelised konkurentsi kahjustavad kokkulepped on…

Free

COMPETITION LAW COURSE (Latvian language)

168
Free

ADVOKĀTU BIROJA SORAINEN TĀLMĀCĪBAS APMĀCĪBA PAR KONKURENCES TIESĪBĀM© VADLĪNIJAS PAR KONKURENCES TIESĪBU PAMATPRINCIPIEM, KAS JĀIEVĒRO IKDIENAS SAIMIECISKAJĀ DARBĪBĀ Vadlīnijās ir sniegta informācija par konkurences…

Free

COURSE ON DATA PROTECTION REFORM (Lithuanian language)

0
Free

ADVOKATŲ KONTOROS SORAINEN NUOTOLINIAI MOKYMAI:  ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖ PAGAL BENDRĄJĮ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR))© 2019 m. Asmens duomenų apsaugos…

Free

COURSE ON DATA PROTECTION REFORM (Estonian language)

0
Free

ADVOKAADIBÜROO SORAINEN E-ÕPPE KURSUS:  ISIKUANDMETE KAITSE ÕIGUS VASTAVALT ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSELE (GDPR)© 2017 Isikuandmetega seotud rikkumised võivad äritegevuses endaga kaasa tuua nii klientide kaotuse…

Free

COURSE ON DATA PROTECTION REFORM (Latvian language)

0
Free

SORAINEN TĀLMĀCĪBAS KURSS:   FIZISKU PERSONU DATU AIZSARDZĪBA ATBILSTOŠI VISPĀRĪGAI DATU AIZSARDZĪBAS REGULAI (VDAR) © 2018 Personas datu aizsardzības pārkāpumi komercdarbībā var ne tikai…

Free