COURSE ON DATA PROTECTION REFORM (Estonian language)

User Avatar
data protection course

ADVOKAADIBÜROO SORAINEN E-ÕPPE KURSUS:

 ISIKUANDMETE KAITSE ÕIGUS VASTAVALT ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSELE (GDPR)©

2017

Isikuandmetega seotud rikkumised võivad äritegevuses endaga kaasa tuua nii klientide kaotuse kui ka õigusliku vastutuse. Seetõttu on oluline kindlustada, et isikuandmete kaitse on korrektselt tagatud, ning olla kursis isikuandmete kaitse üldmäärusega (Määrus), mida kohaldatakse alates 25.05.2018.

Juhised annavad ülevaate olulisematest isikuandmete kaitsega seonduvatest teemadest: andmetöötlus; erinevad isikuandmete kategooriad; vastutavate ja volitatud andmetöötlejate kohustused; andmeturve; andmekaitseametniku ja –inspektsiooni ülesanded; vastutus ja sanktsioonid Määruse rikkumise korral.

Koolitusprogramm on informatiivse iseloomuga. Koolitusmaterjalide õppimist ja järgimist ei saa lugeda Määruse nõuete järgimiseks.

Soovime edu!

Course Features

  • Lectures 74
  • Quizzes 0
  • Duration 3-4 hours
  • Skill level All levels
  • Language Estonian
  • Students 0
  • Assessments Yes
Sorainen Partner Mihkel Miidla heads the firm’s Technology, Media & Telecommunications sector as well as the Data Protection practice in Estonia. He provides extensive support to clients in all IT and telecoms related matters... VIEW PROFILE