COMPETITION LAW COURSE (Estonian language)

User Avatar
competition

Advokaadibüroo Sorainen© konkurentsiõiguse kaugõppekursus

JUHISED KONKURENTSIÕIGUSE NÕUETE TÄITMISEKS IGAPÄEVASES ÄRITEGEVUSES

Käesolevad juhised keskenduvad konkurentsiõiguse nõuetele, mida töötajad võivad igapäevaste tööülesannete täitmisel kõige tõenäolisemalt rikkuda. Need rikkumised hõlmavad keelatud kokkuleppeid, turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ja kõlvatut konkurentsi. Juhised sisaldavad ka infot, kuidas käituda Konkurentsiameti osalusel toimuva läbiotsimise korral.

TEST: MIDA OLED ÕPPINUD KONKURENTSIÕIGUSEST?

Test koosneb 15 valikvastustega küsimusest. Küsimustel on kolm vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Testi lõpus avaneb õigete vastuste ja lühikeste selgitustega kokkuvõte.

Edu!

Course Features

  • Lectures 58
  • Quizzes 0
  • Duration 2-3 hours
  • Skill level All levels
  • Language Estonian
  • Students 100
  • Assessments Yes
Piibe Lehtsaar, a senior associate, is part of the core team of the Sorainen Competition Practice Area. She has an excellent overview and understanding of the most up-to-date competition law related issues and corresponding procedural practice.. VIEW PROFILE