COMPETITION LAW COURSE (Latvian language)

User Avatar
competition

ADVOKĀTU BIROJA SORAINEN TĀLMĀCĪBAS APMĀCĪBA PAR KONKURENCES TIESĪBĀM©

VADLĪNIJAS PAR KONKURENCES TIESĪBU PAMATPRINCIPIEM, KAS JĀIEVĒRO IKDIENAS SAIMIECISKAJĀ DARBĪBĀ

Vadlīnijās ir sniegta informācija par konkurences tiesību regulējumu, ko uzņēmumu darbinieki visbiežāk pārkāpj, veicot savus ikdienas darba pienākumus. Pārkāpumi ietver aizliegtas vienošanās, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un rīcību, ko dēvē par negodīgu konkurenci. Vadlīnijās ir arī sniegta informācija par to, kā rīkoties Konkurences padomes inspekcijas gadījumā.

 

TESTS: KO JŪS ESAT APGUVIS PAR KONKURENCES TIESĪBĀM?

Tests sastāv no 12 jautājumiem, pie katra no tiem ir doti trīs iespējamie atbilžu varianti, no kuriem viens ir pareizais. Testa beigās jūs redzēsiet pareizo atbilžu kopsavilkumu, īsumā skaidrojot pareizo atbildi.

Veiksmi!

Course Features

  • Lectures 57
  • Quizzes 0
  • Duration 2-3 hours
  • Skill level All levels
  • Language Latvian
  • Students 168
  • Assessments Yes
Associate Marika Grunte specialises mainly in competition law. Having worked at the Competition Council, Marika intensified and strengthened her theoretical knowledge in competition law, gaining highly significant practical experience by participating in organising and leading inspections, organising market supervision, preparing legal opinions and consultations, drafting Competition Council decisions, developing regulatory enactments, organising and holding competition law seminars for private and public persons.. VIEW PROFILE