COURSE ON DATA PROTECTION REFORM (Latvian language)

User Avatar
data protection course

SORAINEN TĀLMĀCĪBAS KURSS:

 

FIZISKU PERSONU DATU AIZSARDZĪBA ATBILSTOŠI VISPĀRĪGAI DATU AIZSARDZĪBAS REGULAI (VDAR) ©

2018

Personas datu aizsardzības pārkāpumi komercdarbībā var ne tikai novest pie klientu zaudēšanas, bet arī būt par pamatu juridiskais atbildībai. Tādēļ ikvienam komersantam ieteicams nodrošināt pienācīgu personas datu aizsardzību, kā arī iepazīties ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk tekstā – Regula), kuras noteikumi ir piemērojami no 2018. gada 25. maija.

Šis mācību kurss informāciju, kas attiecas uz personas datu aizsardzības tiesību aktiem: datu apstrāde, īpašu kategoriju personas dati, datu pārziņu un apstrādātāju atbildība, datu drošība, datu aizsardzības speciālista un Datu valsts inspekcijas uzdevumi, kā arī atbildība un sankcijas par Regulas pārkāpšanu.

Šī ir mācību programma informatīviem nolūkiem. Iepazīšanās ar to nav uzskatāma par atbilstību Regulas prasībām.

Veiksmi!

Course Features

  • Lectures 75
  • Quizzes 0
  • Duration 3-4 hours
  • Skill level All levels
  • Language Latvian
  • Students 0
  • Assessments Yes
Senior associate Ieva Andersone specialises in competition law, regulatory matters, intellectual property rights, litigation, and contract law. Ieva has long experience in advising companies from regulated areas, especially in the pharmacy, electronic communication and information technology sectors. VIEW PROFILE